Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania
dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Goleniów Data dodania: 17.04.21
Cena: 98670 PLN
Powierzchnia: 3300 m2
https://www.kerner-nieruchomosci.pl Polecamy Państwu działkę rolną o powierzchni: 3300 m2, położoną w miejscowości Niewiadowo, gm. Goleniów w odległości ok.12 km od Goleniowa, 50 km od Szczecina i 50 km od morza (Międzyzdroje). Działka znajduje się w kompleksie 4 działek. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe. Powierzchnie 3 sąsiednich działek oscylują w przedziale: 3260 - 3531 m2. Istnieje możliwość podzielenia na mniejsze areały. Działki położone przy ścianie lasu, dojazd drogą asfaltową a następnie gruntową. Media na działce: przyłącze energetyczne. Oferta dla osób ceniących ciszę i spokój, bardzo dobry dojazd do Szczecina, Goleniowa, Nowogardu i nad morze. Okoliczne lasy to tereny atrakcyjne turystycznie, w pobliżu znajduje się leśne jezioro Czerńsko. Cena do negocjacji. Polecamy i Zapraszamy na Prezentację. KERNER NIERUCHOMOŚCI mgr Dawid Kerner 72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 51/3a Mobile GSM: 500 700 758 https://www.kerner-nieruchomosci.pl Nieruchomości Goleniów | Sprzedaj Nieruchomość | Kup Nieruchomość DRONHOME.PL "z nami zobaczysz więcej". USŁUGI DRONEM - FOTOGRAFIA LOTNICZA: Zdjęcia, filmy, panoramy sferyczne 360, transmisje (relacje) "na żywo", spoty reklamowe, wesela, imprezy, ochrona (monitoring), inspekcje wizualne budynków, budowli, obiektów, zdjęcia i filmy firmowe, produktowe, współpraca z deweloperami, biurami nieruchomości, geodetami, rolnikami do monitorowania upraw i inne usługi związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). https://www.dronhome.pl "widzimy więcej...możemy więcej...". Jesteśmy także na: Facebook https://www.facebook.com/KernerRealEstate/ Instagram https://www.instagram.com/kernernieruchomosci/ Twitter https://twitter.com/kernerestate/ #goleniów #goleniow #nieruchomości #nieruchomosci #realestate #forsale #nasprzedaż #nasprzedaz #domy #mieszkania #lokale #działki #dzialki #grunty #magazyny #hale #obiektykomercyjne #nawynajem #forrent #inwestycje #kernernieruchomosci #dronhome #nowogard #szczecin #stargard #zachodniopomorskie #poland #vipoffer #nieruchomościgoleniów #nieruchomoscigoleniow #mieszkanienasprzedaż #mieszkanienasprzedaz #domynasprzedaż #domynasprzedaz #działkinasprzedaż #dzialkinasprzedaz #magazynynasprzedaż #magazynynasprzedaz #halenasprzedaż #halenasprzedaz #restauracje #hotele #noclegi #pokoje #kwatery #kwaterypracownicze #kupno #sprzedaż #sprzedaz #najem #wynajem #podnajem #zamiana #flip #deweloper #developer #biuro #biuronieruchomości #biuronieruchomosci #agencja #agencjanieruchomosci #agencjanieruchomości #agencjaobrotunieruchomościami #agencjaobrotunieruchomosciami #realestateagency ::oferta eksportowana z programu mediaRent::
zdjecie Data dodania: 13.03.21
Cena: 280000 PLN
Powierzchnia: 1553 m2
Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Mierzynie, gm Dobra, pow. policki o powierzchni 1553 m2 ( rej ul. Hermesa).Użytki: RV i ŁIV. Działka objeta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uch III/41/02 z dnia 30.12.2002 , Dz. Urz. nr 3 poz. 62 z 30.01.2003. jedn elamentarna 10 MJ/U.Tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi. Ustalenia formy zabudowy i zagospodarowania: - maksymalna pow. zabudowy, dojazdów i dojść w granicach działki budowlanej - 30 %. - Maksymalna wysokość zabudowy - 9 m do kalenicy, nie więcej niż 2-kondygnacje, w tym druga w dachu stromym. - Budynki kryte dachami stromymi o kacie nachylenia połaci dachowych min. 25 stopni. - zakaz lokalizacji piwnic w budynkach. - Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki - 70 %. - Dopuszcza się kanalizację deszczową do rowu melioracyjnego. - Zakaz podziału istniejącychdziałek budowlanych. - Teren częściowo objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W drodze głównej są sieci uzbrojenia podziemnego, tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i sieć gazowa. Droga wewnętrzna, dojazdowa do działki w płyt betonowych. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach : dł ok 44 m ,szer 35 m. Wjazd na działkę od północy, ogrógd od południa. Brak lini wysokiego napiecia. Cena do rozmów. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
zdjecie Wałcz Data dodania: 03.02.21
Cena: 1750000 PLN
Powierzchnia: 42071 m2
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 ZARZĄDZAJĄCY Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej który odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 11:00 mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomoś stanowiąca własność Gminy Miejskiej Wałcz. tabela na załączonym zdjeciu Nieruchomość gruntowa niezabudowana opisana powyżej, położona jest w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej - droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz - S10. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci. Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Kołobrzeska. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia. Jej ewentualna przebudowa wymaga uzgodnienia z gestorem sieci. Przebudowa na koszt nabywcy. Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870)). Zgodnie z zapisami planu teren objęty niniejszym planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 - „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125. Zgodnie z planem nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3UP - teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z planem na terenie nieruchomości: dopuszcza się lokalizację: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b) budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny - 1,40, minimalny - 0,001, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 5%; ustala się zasady kształtowania zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo - administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, dopuszcza się podpiwniczenie budynków, geometria głównych połaci dachowych - dowolna. Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego zakazuje się na terenie nieruchomości lokalizowania: zakładów produkcji chemicznej, w tym farmaceutycznej, elektrowni, w tym elektrowni wiatrowych, jądrowych oraz elektrociepłowni, zakładów przetwarzania i składowania paliw jądrowych lub odpadów promieniotwórczych, zakładów przetwórstwa celulozy, składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do ich odzyskiwania, unieszkodliwiania lub utylizacji, przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierząt, biogazowni, wytwórni mas asfaltowych, koksowni, zakładów związanych z pierwotnym i wtórnym wytopem surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali, instalacji do prażenia lub spiekania rud metali, zakładów związanych z wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest; Dodatkowe informacje: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem 59 840-11-74, Istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018, poz. 1713). W przypadku uzyskania decyzji o wsparciu opłata za świadczenie usług na rzecz PARR S.A. zostanie indywidualnie ustalona w oparciu o parametry inwestycji. W przypadku nieuzyskania decyzji o wsparciu Oferent zobowiązany będzie ponosić miesięczną opłatę za zarządzanie i administrowanie strefą w wysokości 0,10 zł/m 2 nieruchomości do dnia 31.12.2026r. zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r.o specjalnych strefach ekonomicznych - Zarządcy Strefy służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy ekonomicznej, dla nieruchomości brak jest badań geotechnicznych gruntu - brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geotechniczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela), na terenie nieruchomości nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów, z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205, tel. 67 258 44 71 w. 44, lub na stronie www.bip.walcz.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne - plany zagospodarowania przestrzennego poz. 17 - zmiana planu teren produkcyjny. nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowane. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. Pierwszy przetarg odbył się 15.04.2021r. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 11:00 Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 175.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 29 lipca 2021r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione, Postąpienie nie może być niższe niż 17.500,00 zł. (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki dodatkowe udziału w przetargu: osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej warunkowej, prawo pierwokupu przysługuje Zarządcy Strefy Ekonomicznej. Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przeniesienia własności), odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru geodezyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza, pokój nr 115 lub telefonicznie pod numerem 67 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości, na stronie www.sse.słupsk.pl . Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. Zapraszamy do udziału w przetargu Z up. Burmistrza Miasta Adam Biernacki Zastępca Burmistrza Działka nr 5658/5, 5658/6, 5658/20 istniejąca droga gminna GPZ Obwodnica miasta Wałcz S10 ul. Kołobrzeska - droga wojewódzka nr 163 Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 16.10.20
Cena: 2771500 PLN
Powierzchnia: 22172 m2
Proponujemy do zakupu nieruchomość gruntową zlokalizowaną w miejscowości Trzebież, gmina Police, powiat policki, woj. zachodniopomorskie o powierzchni 2. 2172 ha. Rodzaje użytków: RV- 0.91 ha, ŁIV- 0.10 ha, ŁVI-0.71 ha, PsIV - 0.50 ha oraz działkę współgraniczącą ok. 2300 m2- łącznie 2.4472 ha. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Miejscowość Trzebież położona jest na na Równinie Polickiej w Dolinie Dolnej Odry nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego, na skraju Puszczy Wkrzańskiej, ok. 35 km na północ od centrum Szczecina, 14 km od centrum Polic (Rynek Starego Miasta w Policach, plac Chrobrego) (droga wojewódzka nr 114) i ok. 14 km na wschód od granicy niemieckiej. Działka znajduje się w bliskiej odległości od Zalewu Szczecińskiego. Dobry dojazd do działki drogą asfaltową z chodnikiem z polbruku, oświetleniem ulicy, pasażem spacerowym nad brzegiem zalewu. Działka posiada uzbrojenie podziemne, tzn w ulicy znajduje się sieć elektroenergetyczna ( wiele linii) wraz z przyłączami na działce, oświetlenie ulicy z lampami, sieć wodociągowana na działce, sieć gazowa w ulicy i przyłącze na działce. W bliskiej odległości od działki ok. 50 m sieć kanalizacji sanitarnej. Przy granicy działki rów melioracyjny-np dla kanalizacji deszczowej. Przy działce jest trafo słupowe. Dla działki obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pn.Trzebież - Marina, objęty Uchwałą NR LIX/442/10 z dn. 26.10.2010 r, znajduje się w obrębie terenu elementarnego oz. na planie symbolem - 62 UT, tj. podstawowe przeznaczenie: - zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp. Przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, usługi gastronomii, usługi towarzyszące usługom turystyki. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni w granicach działki budowlanej. - minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % powierzchni w granicach działki budowlanej. - maksymalna wysokość budynku usługowego - 14 m ( trzy kondygnacje nadziemne). - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 30 do 45 st. przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,dachy płaskie do 8 st.oraz dachy łukowe. - minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej- 8000 m2 oraz symbol oz. 33- MR - zabudowa rekreacyjna. W zakresie komunikacji obsługa z dróg publicznych klasy lokalnej oz symbolem- KDL-03 KDL-02. Teren płaski, ogrodzony. Do niniejszej działki można dokupić działkę współgraniczącą o powierzchni ok. 3000 m2, także objętą planem. Atrakcyjnie zlokalizowana działka, ładnie położona, ponadto blisko do Zalewu Szczecińskiego, mariny, w odpowiedniej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Miejscowość o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym, z mariną, nabrzeżem dla jachtów, łodzi, wieżą widokową, boiskami , cortem, placami zabaw, nową promenadą przy linii zalewu wraz z wydzielonymi miejscami do wypoczynku, ładna piaszczysta plaża. Miejscowość otoczona lasem. Dobry dojazd drogami asfaltowymi z kierunku Szczecina, Polic i do granicy niemieckiej. Właściciel bierze pod uwagę podział działki. Cena ofertowa jest do rozmów. Zapraszam do zapoznania się z nieruchomnością bezpośrednio w terenie. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
zdjecie Goleniów Data dodania: 08.10.20
Cena: 97474 PLN
Powierzchnia: 3260 m2
https://www.kerner-nieruchomosci.pl Polecamy Państwu działkę rolną o powierzchni: 3260 m2, położoną w miejscowości Niewiadowo, gm. Goleniów w odległości ok.12 km od Goleniowa, 50 km od Szczecina i 50 km od morza (Międzyzdroje). Działka znajduje się w kompleksie 4 działek. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe. Powierzchnie 3 sąsiednich działek oscylują w przedziale: 3300 - 3531 m2. Istnieje możliwość podzielenia na mniejsze areały. Działki położone przy ścianie lasu, dojazd drogą asfaltową a następnie gruntową. Media na działce: przyłącze energetyczne. Oferta dla osób ceniących ciszę i spokój, bardzo dobry dojazd do Szczecina, Goleniowa, Nowogardu i nad morze. Okoliczne lasy to tereny atrakcyjne turystycznie, w pobliżu znajduje się leśne jezioro Czerńsko. Cena do negocjacji. Polecamy i Zapraszamy na Prezentację. KERNER NIERUCHOMOŚCI mgr Dawid Kerner 72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 51/3a Mobile GSM: 500 700 758 https://www.kerner-nieruchomosci.pl Nowa Odsłona, Nowa Jakość, Nowe Oferty dla Ciebie. Nieruchomości Goleniów | Sprzedaj Nieruchomość | Kup Nieruchomość DRONHOME.PL "z nami zobaczysz więcej". USŁUGI DRONEM Zdjęcia, filmy, panoramy sferyczne 360, transmisje (relacje) "na żywo", spoty reklamowe, wesela, imprezy, ochrona (monitoring), inspekcje wizualne budynków, budowli, obiektów, zdjęcia i filmy firmowe, produktowe, współpraca z deweloperami, biurami nieruchomości, geodetami, rolnikami do monitorowania upraw i inne usługi związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). https://www.dronhome.pl "widzimy więcej". ::oferta eksportowana z programu mediaRent::
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria