Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania
dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Data dodania: 04.08.22
Cena: 698000 PLN
Powierzchnia: 3416 m2
| Działka o pow. 0,3416 ha, w Smołdzińskim Lesie, usytuowana w otulinie Słowińskiego Paku Narodowego, ok. 4 km od plaży w Czołpinie, z pozwoleniem na budowę 5 budynków rekreacyjno-turystycznych wraz z budynkiem gospodarczym. Każde pozwolenie pozwala na budowę jednego budynku. Nie jest konieczna budowa całej zaplanowanej inwestycji. Inwestycja gotowa do rozpoczęcia budowy 5 budynków rekreacji indywidulanej oraz dodatkowo budynku gospodarczego. Każdy z 5-ciu budynków o pow. użytkowej 61,94 m 2 (po podłodze 93,63 m 2 ). Do działki doprowadzona woda z sieci, skrzynka elektryczna oraz wykonane jedno szambo. Wjazd z drogi gminnej. Są to budynki parterowe z poddaszem użytkowym, niskoenergetyczne zaprojektowane w technologii otwarto dyfuzyjnej Steico, budynki w technologii drewnianej na płytach fundamentowych z ogrzewaniem podłogowym za pomocą freonowych pomp ciepła, wentylacją mechaniczną z rekuperacją w każdym budynku. Budynki zaprojektowane w stonowanej kolorystyce, która nawiązuje do otaczającej zabudowy i dopasowanej do istniejącego krajobrazu. Dach kryty blachodachówką (materiałem imitującym dachówkę) w kolorze ceglastobrązowym (bez połysku). Elewacje wykończone deskami elewacyjnymi i blachodachówką (materiałem imitującym dachówkę). Dla podkreślenia geometrii wprowadzono stolarkę okienną w kolorze antracytowym z podziałami pionowymi i poziomymi profili aluminiowych w stylistyce nawiązującej do regionalnej architektury wiejskiej (szachulec, mur pruski). Budynki parterowe z użytkowym poddaszem. Na parterze o pow. użytkowej 44,06 m 2 , znajduje się salon z kuchnią z wyjściem na taras i do ogrodu, łazienka, sypialnia. Poziom poddasza zawiera sypialnię, łazienkę oraz antresolę z możliwością wykonania dodatkowej sypialni. Każdy budynek posiada własne miejsce parkingowe. Smołdziński Las to miejscowość turystyczna, położona w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Jest to idealne miejsce do wypoczynku dla osób ceniących sobie spokój oraz chcących aktywnie spędzić swój wolny czas. W odległości ok. 3 km znajduje się Jezioro Łebsko, latarnia morska i ruchome wydmy w Czołpinie. Szczegóły oferty: +48 502-104-545 ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: jest | Gaz: brak | Woda: tak - miejska | Dojazd: asfalt | Otoczenie: tereny rekreacyjne | Kanalizacja: szambo | Położenie: poza miastem | Ukształtowanie działki: płaska | Warunki zabudowy: prawomocne pozwolenie na budowę | ::LINK DO STRONY | https://sadurscy.pl/offer/BS5-GS-286383 ::KONTAKT DO AGENTA | Dariusz Kornaś | +48 502-104-545 | darek2@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dariusz Sadurski (licencja nr: 803) | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 06.06.22
Cena: 800000 PLN
Powierzchnia: 1255 m2
GKO.6840.2.11.2022.AT OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w dniu 05 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie PODKOMORZYCE działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha cena wywoławcza: 800.000,00 zł Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.), Źródło: https://czarnadabrowka.e-mapa.net/ PRZEDMIOT PRZETARGU: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Podkomorzyce, gmina czarna Dąbrówka w skład której wchodzi: Działka numer 7/44 o powierzchni 0,1255 ha obręb ewidencyjny Podkomorzyce. Opis użytków dla działki nr 7/44: RVI - 0,1184 ha, RVIz - 0,0071 ha. Działka numer 7/46 o powierzchni 2,5564 ha obręb ewidencyjny Podkomorzyce. Opis użytków dla działki nr 7/46: RVI - 0,8808 ha, RVIz - 1,6756 ha. Opisana w księdze wieczystej nr SL1L/00029441/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku . Działka nr 7/44 w kształcie wydłużonego trapezu, porośnięta trawami samosiejkami. Działka o szerokości około 10 m i długości ok 121 m. Na powierzchni działki zlokalizowane są dwie nitki kanalizacji sanitarnej o śr. 110 mm - rurociągu tłocznego. Działka nr 7/46 składa się z dwóch obszarów: Pierwszy obszar przeznaczony jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (wschodnia część działki) - na podstawie pomiarów z mapy powierzchnia tego obszaru wynosi 16264 m 2 ; Drugi obszar wzdłuż działki nr 305/2 i 306/2, który stanowi tereny zalesień (północno-zachodnia część działki) na podstawie pomiarów z mapy powierzchnia tego obszaru wynosi 9300 m 2 ; obszar porośnięty samosiejkami; w część północno-wschodniej i południowo-wschodniej działka porośnięta samosiejkami. Dojazd do działek 7/44 i 7/46 bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, działka 7/44 przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej. Do wykonania zjazd. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXI/250/06 z dnia 31.01.2006 r. działki położone są na obszarze : Działka 7/44 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 031 P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; Działka 7/46 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 031 P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz Z06 ZLZ - tereny zalesień CENA WYWOŁAWCZA - 800.000,00 zł Wadium - 80.000,00 zł Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych: Brak Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2022 r. o godz. 11 00 w Sali Narad - w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka WARUNEK UCZESTNICTWA W PRZETARGU: Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 03 sierpnia 2022 roku na konto Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 03 sierpnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. POZOSTAŁE INFORMACJE Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2021 poz. 1923 ze zm.)o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty. I przetarg odbył się 12.05.2022 r. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia. Wpłacenie wadium, na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.). Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty określonej kwoty w protokole z przetargu nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wskazania granic na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Czarna Dąbrówka na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres, co najmniej 2 miesięcy tj. od dnia 03.05.2022 roku do dnia przetargu 05.08.2022 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 14.10.20
Cena: 70000 PLN
Powierzchnia: 3800 m2
Do sprzedaży działka siedliskowa o pow. 3600 m2 w miejscowości Mosiny (na trasie Chojnice -Piła ). Są wydane warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń gospodarczych wraz z garażem. Dostępne media to prąd i woda w ulicy przy działce. W pobliżu sklep spożywczy, boisko. Wokół, w odległości 4 km. piękne jeziora oraz tereny rekreacyjne otoczone lasami. OGÓLNE WARUNKI: Cena: 70000 PLN; Powierzchnia działki: 3800; Cena za m2: 18 PLN; Przeznaczenie działki: Siedliskowa; OPIS NIERUCHOMOŚCI: Ogrodzenie: Brak; <strong> Zapraszamy do kontaktu w godzinach: <strong> <strong> Poniedziałek - Piątek 9.00 - 20, Sobota 9.00 - 15.00 <strong> <strong> WWW MKWADRAT EU </strong> - ZAPRASZAMY NA NASZ NOWY PORTAL NIERUCHOMOŚCIOWY ! TYSIĄCE AKTUALNYCH OFERT Z TWOJEJ OKOLICY ! ----------------------------- Mamy jeszcze wiele innych ciekawych i godnych polecenia ofert w tej okolicy. Zapraszamy <strong> mkwadrat,eu </strong> BEZPŁATNIE pomagamy w uzyskaniu kredytu bankowego na zakup nieruchomości. Świadczymy dodatkowe usługi (szczegóły na naszej stronie www.mkwadrat.eu ): - profesjonalna sesja zdjęciowa - filmy i zdjęcia z drona - home staging - pomoc prawna - kredyty ZADZWOŃ JUŻ TERAZ, jesteśmy do Twojej dyspozycji ! W serwisie <strong> mkwadrat,eu </strong> znajdziesz 5.000 ofert ! Wejdź już teraz! <strong> mkwadrat.eu </strong> Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria